zondag 2 oktober 2011

geloofsbelijdenis

2 oktober 2011, zomer in de herfst, een prachtige bewogen dag.
Wat is nu het belangrijkste om mee te nemen als herinnering?

Het vertrek in de wolken hier, de Mozesstralen bij Flagy...
De blauwe hemel boven Taizé, de fijne viering binnen...

De puces in Chardonnay, Prissé, Sologny en Dompierre...
De omweg en de uitweg terug naar Sailly via La Fay...
Het boulen tot de zon achter de heuvel ging...
Het nieuws dat 2 duikers verdronken zijn...
Dat Wall Street steeds betogers kent...
Niet kapitaal maar sociaal ist...

Wat vooral blijft hangen is de geloofsbelijdenis in Taizé.
De twaalf artikelen van het geloof volgens de Catechismus.
Dat wordt soms zo mooi tweestemmig net naast elkaar gezongen.
En na elk artikel 3 maal Amen door ons allen, 't hele kerkkoor.
Was vandaag niet tweestemmig, wel met mooie 3 Amen's.

Die geloofsbelijdenis heb ik altijd met dubbel gevoel gezongen.
Allermooist was om "Deum de deo, de deo vero" te mogen zingen.
Alleen de tekst voelde niet echt goed, teveel dogma's!

Marleen had de teksten vd zondagviering in Nijmegen vorige zondag.
Gemaakt door leden vd Effataparochie.
Die geloofsbelijdenis is meesterlijk.
Een alternatief voor de 12 artikelen.
Hoe mooi die ook gezongen worden...

Voci, ziehier.

"Wij geloven in Gods geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij zingend en zwijgend,
biddend en handelend, God eren en dienen.

Wij geloven in God, de eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, grond vh bestaan,
die ons de weg van vrede en gerechtigheid wijst.

Wij geloven dat wij zelf,
zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om samen verbonden kerk te zijn,
in het teken vd hoop. Amen."

Op naar samen meer wereldkerk...