zondag 27 december 2015

le but de la vie

6 jaar geleden ging Ons Moeder hemelen
op een speciaal ingericht laatste kamertje
met een sfeer van hemel, kaarsen, engelen...
tegen 10 uur blies ze haar laatste adem uit
op 3e Kerstdag 2009...

Vanmorgen tegen 10 uur zonnig op Taizé.
De grote groep is naar jongerendagen Valencia.
In kleine kerk 6 broeders en een 40tal gasten.
De broeder die links voor zit in grote kerk
en steevast zijn buren groet, ging voor.
Een Franse dorpsmis....
De preek ging over het beloofde land,
le but de la vie, het doel van het leven!

Na afloop ging broeder priester naar achteren,
opende de kerkdeuren, gaf een ieder een hand.
Bevestigde "le but de la vie c'est la terre promis".
Dan zie ik mijn moeder in het eeuwig Licht
in die Romaanse 12e eeuwse lichte, warme, vredige kerk!
Le paradis, la terre promis est ici, hier rondom ons, Taizé!

zaterdag 26 december 2015

Lichtjes van Hoop

Kerstavond kerk Taizé 20.30u.
Meteen bij aanvang viering kaarsjes.
Tot 2e vak lichtjes door de grote kerk.
Een priester van buiten gaat voor.
Veel parochianen uit regio Chalon.
Dan een bijzonder lange lezing.
Ongebruikelijk, niet onbegrijpelijk,
hoewel de spreker geen Fransoos is.
Het gaat over Hoop en Blijde Verwachting.
Dat wij lichtjes kunnen aansteken.
Dat wij kunnen vertrouwen op Genade.
Dat wij hoop kunnen houden.
Dat Jezus voor ons geboren is.

Na afloop is er warme wijn en koek.
Het kindeke ligt verscholen in de kribbe.
Binnen worden de kaarsjes gedoofd.
Altijd blijft er iets branden.
Altijd is er Licht van Hoop!


woensdag 23 december 2015

Vrede Gezondheid Avontuur


Kortste dag, langste nacht.
Kerststal op Taizé in lichtjes.
In afwachting van Jezus....

Hierbij beste wensen, lieve mensen:
VREDE
GEZONDHEID
AVONTUUR

Vrede in onze wereld
Dat allen broeders en zusters mogen zijn...

Gezondheid
Kracht ervaren om voort te mogen gaan...

Avontuur
Open en sterk mogen zijn voor wat komt...