dinsdag 29 mei 2012

Pinksteren

Pinksterzaterdag
We lezen de Taizétekst bij het ontbijt.
"Ik zal jullie een nieuw hart geven.
Je kunt je versteende hart laten.
Ik zal jullie mijn geest geven."
Om de hele dag over te mijmeren....
Aanpakken, 's morgens weer aan de slag in Burnand.
Vroeg aan tafel want we gaan vanavond naar de kaarsjes.
In Taizé zit ik naast zuiver zingende Nynke.
Het is weer een wonderschone viering.

Pinksterzondag
"Wanneer de geest vd waarheid komt,
die ik van de Vader naar jullie zal zenden,
zal die over mij getuigen."
Het feest van de vlammende tongen.
Dat we elkaar overal verstaan, begrijpen....
De mis blijkt minder druk dan de avondviering
Verder pucesdag en een feestelijk avondmaal...
 Met zijn tienen aan het avondmaal, 7 aan tafel.
 Twee in de bediening en een achter de camera.

Pinkstermaandag
"Laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
wees één van zin en één van gevoelen."
Zo klonk het al aan het o,ntbijt op deveranda.
 Een heerlijke feestwerkdag, klussen en zingen.
Nynke kwam opgetogen retour vd middagviering.
Ze had 5 liederen gezongen in de kleine Taizékerk.
Ave Maria en een psalm van Johnny Cash en ...
Rolf had het opgenomen, met galm, prachtig!
Rolf & Nynke Mol,  handig, aktief met de iPhone.

Voor het avondmaal leest Nynke een tekst van frère Alois.
Als toegift  zingt ze "Wayfaring stranger" ook een kerklied.
Voorts een fameuse avond met engelenwolken.....

Pinksterdinsdag
"Verontachtzaam de genade die je geschonken is niet."
Een feestwerkdag in Sailly en Burnand, uitje naar Beaune.
Afgelopen dagen muziek Johnny Cash, on the road.
Deze Pinkstermood is gekleurd door die oude rocker Cash.
Moving out, do it good, make a better world!

Wij gaan aan het avondmaal, een stralend blauwe hemel.
Paradis, zo voelt het, dicht bij de hemel.
Dank voor al die genade, please, de zegen voor allen!