donderdag 28 maart 2013

Witte Donderdag

De dag van het Avondmaal, dag van ruimen thuis.
Muziek Abba Pater, CD van Johannnes Paulus II.
Met een geweldig Pater Noster, als in een droom.
NRC kopte nav CD in 1999: de paus is cool!

Tijdens het ruimen vond ik een Armeens Onze Vader
door Joseke nagestuurd na mooie ontmoeting
in de Adelbertus Abdij in Egmond in 1995.

"Vader-Moeder van al wat geschapen is,
Uw naam weerklinkt Heilig door Tijd en Ruimte,
Uw Goddelijk éénzijn scheppe in Liefde en Licht
Eeuwig en Nu.

Laat Uw wil door de mijne geschieden,
zowel in de Geest als in al wat gevormd is.
Geef ons dagelijks voedsel naar Lichaam en Ziel.
Ontkoppel de banden van mijn fouten,
zoals ik die van anderen ontkoppel.

Laat mijzelf niet verliezen in oppervlakkigheid
en materialisme.
Bevrijdt mij van onrijpheid en alles wat mij vasthoudt
en maakt dat ik niet kan loslaten.
Want van U is de Kracht en het Gezang
van het Heelal hier en nu en Eeuwig.
Amen."

Wat mij vooral was bijgebleven was de dualiteit
van vader-moeder die God vertegenwoordigt.
Het Goddelijk één zijn in vader en moeder,
in ieder van ons....