woensdag 5 juni 2013

Dona nobis pacem

Vanmiddag riep Taizé.
Ik viel binnen in de eerste zangzin...
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul...
Alleluia, alleluia, alleluia....
Evangelie:
"God heeft de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgegoten.
Door zijn genade krijgen wij deel aan het eeuwig leven."
En dan de stilte, ramen open, zon overgoten dag en stil....
De vogels fluiten nog even en zelfs die zijn stil, zo stil....
Mijn bede voor de zielerust van Winny.
Voor de zielerust en vrede van hen die ze hier laat.
Mijn bede voor de zieke die geopereerd wordt vandaag.
Voor de reizigers, dat ze veilig mogen arriveren.
Voor de gezondheid van familie, vrienden en de wereld...

Dan zang nr 99 Les Béatudes, de zaligsprekingen.
Zalig de eenvoudigen van geest, zij die huilen, zij die dienen,
de waardheid zoekers, zij die vergeven, de vredelievenden,
de vervolgden, de lijdenden, hen is het rijk Gods....

Geef ons vrede, dona nobis pacem....
Ik zing de viering uit, als laatste nog alleen, zachtjes:
dona nobis pacem tot de laatste kaarsjes zijn gedoofd,
dona nobis pacem, geef ons vrede, dona nobis pacem....