donderdag 24 juli 2014

4en

24 juli
de sterfdag van mijn vader 23 jaar geleden
de geboortedag van kleindochter Fee 12 jaar geleden
een dag om te gedenken
om te danken voor het mooie leven
om te  vragen om zegen voor wat gaat komen

4 weken geleden had Rob hier een leuke op vieren.
Hij had een dobbelsteen met aan alle kanten 4en.
Want het kwam bij hem steeds op 4 uit.
Dat is dus het leven vieren.
Elke dag opnieuw,
vieren, 4en!