donderdag 10 maart 2016

Strijd

Het leven in en rond Taizé voelt als in de hemel.
Samenzang, machtige groepsstiltes, één grote Genade.

Toch... Vrede is ook strijd, strijd tegen
honger
oorlogen
armoede
vernedering
mishandeling
uitzichtloosheid

Al die vluchtelingen in natte kou, thuisloos, radeloos;
kinderen, moeders, ouderen, overgeleverd aan hulp...
En dat moet politiek geregeld en bevochten worden...
"Eigen Volk eerst", lijkt de luidste Europese slogan
ipv barmhartigheid, mededogen, compassie, goedheid.

De strijd voor Vrede hier in de idylle van Bourgogne
wordt gevoerd met zingen en bidden en hopen...
op naastenliefde, op hogere machten en krachten,
op helend en leidend Licht, op lichtende engelen,
op beschermengelen die we kunnen aanroepen...