zondag 27 december 2015

le but de la vie

6 jaar geleden ging Ons Moeder hemelen
op een speciaal ingericht laatste kamertje
met een sfeer van hemel, kaarsen, engelen...
tegen 10 uur blies ze haar laatste adem uit
op 3e Kerstdag 2009...

Vanmorgen tegen 10 uur zonnig op Taizé.
De grote groep is naar jongerendagen Valencia.
In kleine kerk 6 broeders en een 40tal gasten.
De broeder die links voor zit in grote kerk
en steevast zijn buren groet, ging voor.
Een Franse dorpsmis....
De preek ging over het beloofde land,
le but de la vie, het doel van het leven!

Na afloop ging broeder priester naar achteren,
opende de kerkdeuren, gaf een ieder een hand.
Bevestigde "le but de la vie c'est la terre promis".
Dan zie ik mijn moeder in het eeuwig Licht
in die Romaanse 12e eeuwse lichte, warme, vredige kerk!
Le paradis, la terre promis est ici, hier rondom ons, Taizé!