zaterdag 26 december 2015

Lichtjes van Hoop

Kerstavond kerk Taizé 20.30u.
Meteen bij aanvang viering kaarsjes.
Tot 2e vak lichtjes door de grote kerk.
Een priester van buiten gaat voor.
Veel parochianen uit regio Chalon.
Dan een bijzonder lange lezing.
Ongebruikelijk, niet onbegrijpelijk,
hoewel de spreker geen Fransoos is.
Het gaat over Hoop en Blijde Verwachting.
Dat wij lichtjes kunnen aansteken.
Dat wij kunnen vertrouwen op Genade.
Dat wij hoop kunnen houden.
Dat Jezus voor ons geboren is.

Na afloop is er warme wijn en koek.
Het kindeke ligt verscholen in de kribbe.
Binnen worden de kaarsjes gedoofd.
Altijd blijft er iets branden.
Altijd is er Licht van Hoop!